آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Tue, 21 Aug 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.124.206.210AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:11:11 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Netherlands
  Netherlands, 80.240.142.214AS14061 DigitalOcean, LLC
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 17:14:49 — http://psq.bou.ac.ir/article_7447_1052.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 83.120.137.13AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Win7
  Firefox 47.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:35:34 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 217.218.131.2AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win7
  Chrome 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:26:39 — http://psq.bou.ac.ir/article_14203.html
  • 15:25:57 — http://psq.bou.ac.ir/article_14203.html
 • Afghanistan
  Afghanistan, 180.222.137.247AS131284 Etisalat Afghan
  کاربر:
  Win7
  Chrome 17.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:22:56 — http://psq.bou.ac.ir/article_10250_00.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.78.204.102AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  Win7
  Chrome 68.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:26:42 — http://psq.bou.ac.ir/journal/editorial.board
  • 14:26:33 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-168.html
  • 14:26:14 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-192.html
  • 14:25:59 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
  • 14:25:45 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 14:25:37 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
  • 14:25:25 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 14:25:04 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
  • 14:21:58 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.127.249.189AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3736 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:08:47 — http://psq.bou.ac.ir/
 • United States
  United States, 40.77.193.157AS8075 Microsoft Corporation
  مسیر:
  • 13:44:48 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 79.132.205.26AS24631 Tose'h Fanavari Ertebabat Pasargad Arian Co. PJS
  کاربر:
  WinXP
  Firefox 42.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 12:29:59 — http://psq.bou.ac.ir/volume_3468.html
  • 12:29:46 — http://psq.bou.ac.ir/volume_4489.html
  • 12:29:34 — http://psq.bou.ac.ir/volume_4489.html
  • 12:29:12 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-168.html
  • 12:28:30 — http://psq.bou.ac.ir/article_65875.html
  • 12:23:59 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 46.224.181.39AS56402 Dadeh Gostar Asr Novin P.J.S. Co.
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 68.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:28:18 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 11:27:34 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 217.60.52.151AS31549 Aria Shatel Company Ltd
  کاربر:
  Win7
  Chrome 68.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 11:15:41 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 11:15:30 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 11:15:21 — http://psq.bou.ac.ir/journal/contact.us
  • 11:14:54 — http://psq.bou.ac.ir/journal/contact.us
  • 11:11:25 — http://psq.bou.ac.ir/journal/contact.us
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.182.15.70AS58224 Iran Telecommunication Company PJS
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:33:06 — http://psq.bou.ac.ir/
  • 10:32:54 — http://psq.bou.ac.ir/author...9%88%D8%B1%D9%87%2021%20(1397)
  • 10:31:22 — http://psq.bou.ac.ir/author.index
  • 10:30:18 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.176.58.147AS44400 Ertebatat Sabet Parsian
  کاربر:
  Win7
  Firefox 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:07:34 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.176.58.147AS44400 Ertebatat Sabet Parsian
  کاربر:
  Win7
  Firefox 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:03:51 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:45 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:42 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:38 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:32 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:29 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 10:03:17 — http://psq.bou.ac.ir/article_65243.html
  • 10:03:06 — http://psq.bou.ac.ir/issue_...%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%
  • 10:03:00 — http://psq.bou.ac.ir/volume_4315.html
  • 10:02:48 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.176.58.147AS44400 Ertebatat Sabet Parsian
  کاربر:
  Win7
  MSIE 8.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 10:00:14 — http://psq.bou.ac.ir/article_11819.html
  • 10:00:03 — http://psq.bou.ac.ir/volume_4489.html
  • 09:59:44 — http://psq.bou.ac.ir/article_11819.html
 • United States
  United States, 65.49.68.194AS6939 Hurricane Electric LLC
  کاربر:
  WinNT
  Firefox 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 09:24:11 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.160.50.46AS42337 Respina Networks & Beyond PJSC
  کاربر:
  Win7
  Firefox 61.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:47:00 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 95.38.58.2AS41881 Fanava Group
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 52.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 08:37:42 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.214.191.70AS197207 Mobile Communication Company of Iran PLC
  کاربر:
  Android
  Netscape 5.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 03:02:02 — http://psq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.114.208.110AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 68.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 01:21:51 — http://psq.bou.ac.ir/article_7468.html
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats