آخرين بازدیدکنندگان ميهمانان

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

Sun, 22 Apr 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.23.128.245AS199082 Razavi Information and communication technology company Plc
  کاربر:
  Android
  Chrome 26.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 00:39:07 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10421.html
Sat, 21 Apr 2018
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 185.105.123.154AS197426
  کاربر:
  Win7
  Chrome 65.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 23:33:39 — http://pwq.bou.ac.ir/article_15228.html
 • United States
  United States, 66.249.64.94AS15169 Google Inc.
  کاربر:
  مسیر:
  • 22:13:51 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.121.56.95AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.044 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 22:04:50 — http://pwq.bou.ac.ir/article_12498_1523.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.183.55.54AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3736 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:49:11 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65411.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.183.55.54AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Android
  Safari 5.3736 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 21:25:05 — http://pwq.bou.ac.ir/article_65411.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.187.183.79AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 20:40:38 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10267.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.126.196.204AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android
  Chrome 65.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 19:25:19 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.126.24.43AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Android
  Chrome 64.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:44:30 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.166.67AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.044 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 18:21:01 — http://pwq.bou.ac.ir/article_12498_1523.html
 • United States
  United States, 207.46.13.85AS8075 Microsoft Corporation
  کاربر:
  مسیر:
  • 17:24:27 — داده نشده
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.179.144.167AS48159 Telecommunication Infrastructure Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 60.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:59:17 — http://pwq.bou.ac.ir/article_63757.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.177.55.46AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 65.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 16:54:58 — http://pwq.bou.ac.ir/article_63769_4312.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.122.209.85AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  iOS
  Safari 6.044 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:51:53 — http://pwq.bou.ac.ir/article_12498_1523.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 2.177.55.46AS12880 Information Technology Company (ITC)
  کاربر:
  Win8.1
  Chrome 65.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:34:12 — http://pwq.bou.ac.ir/article_63769_4312.html
 • 185.213.8.105
  کاربر:
  Win7
  MSIE 8.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 15:18:16 — http://pwq.bou.ac.ir/journal/contact.us
  • 15:18:15 — http://pwq.bou.ac.ir/
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.114.176.89AS44244 Iran Cell Service and Communication Company
  کاربر:
  Win7
  Chrome 66.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:24:42 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10358.html
 • 185.202.92.2
  کاربر:
  Win7
  Firefox 59.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 14:14:50 — http://pwq.bou.ac.ir/article_12500_0.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 5.72.186.197AS57218 Rightel Communication Service Company PJS
  کاربر:
  Android
  Chrome 47.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:34:39 — http://pwq.bou.ac.ir/article_20546.html
 • Iran, Islamic Republic of
  Iran, Islamic Republic of, 91.99.250.187AS16322 Pars Online PJS
  کاربر:
  WinNT
  Chrome 46.0 (Cookie: نه, Java: نه)
  مسیر:
  • 13:04:50 — http://pwq.bou.ac.ir/article_10287_1519.html
← قبلیبعدی →
 
تبليغ از طريق Gostats