وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 03:43:45 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:43:46
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه42599616102283842420133513
IP بازدیدکنندگانان425452273711031183132980
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد425472383911481080128959
تعداد ارتباطات منحصربفرد319542644313071765050267
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.02.12.62.62.53.94.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.80.81.11.11.11.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه99
IP بازدیدکنندگانان45
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد47
تعداد ارتباطات منحصربفرد54
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 18 Jul 2018 03:43:45)
دفعات مشاهده صفحه4
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد3
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه616
IP بازدیدکنندگانان227
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد238
تعداد ارتباطات منحصربفرد264
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2838
IP بازدیدکنندگانان1103
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1148
تعداد ارتباطات منحصربفرد1307
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه42420
IP بازدیدکنندگانان11831
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10801
تعداد ارتباطات منحصربفرد17650
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه133513
IP بازدیدکنندگانان32980
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28959
تعداد ارتباطات منحصربفرد50267
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-07-1200:01:40
2018-07-1300:01:03
2018-07-1400:02:06
2018-07-1500:00:50
2018-07-1600:00:35
2018-07-1700:00:44
2018-07-1800:00:00

زمان

03

سیستم عامل

Linux2
Unknown1
Windows NT 6.21

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats