وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 05:00:24 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:00:25
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه00395559225863943185358
IP بازدیدکنندگانان002720534971937719573
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد002820534995773816805
تعداد ارتباطات منحصربفرد00312363912551432230124
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.01.42.72.82.65.15.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.01.11.21.21.31.91.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.01.01.01.01.00.80.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه39
IP بازدیدکنندگانان27
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28
تعداد ارتباطات منحصربفرد31
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 26 May 2017 05:00:25)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه555
IP بازدیدکنندگانان205
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد205
تعداد ارتباطات منحصربفرد236
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2586
IP بازدیدکنندگانان971
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد995
تعداد ارتباطات منحصربفرد1255
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه39431
IP بازدیدکنندگانان9377
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7738
تعداد ارتباطات منحصربفرد14322
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه85358
IP بازدیدکنندگانان19573
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16805
تعداد ارتباطات منحصربفرد30124
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-05-2000:00:53
2017-05-2100:01:04
2017-05-2200:00:42
2017-05-2300:00:52
2017-05-2400:01:55
2017-05-2500:01:06
2017-05-26

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats