وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 00:21:16 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:21:17
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه320386655108367836705103364
IP بازدیدکنندگانان213527252411302985424539
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد213531255421297859021182
تعداد ارتباطات منحصربفرد2135372904814861510837720
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.51.52.82.62.62.84.34.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.21.11.11.11.81.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه86
IP بازدیدکنندگانان27
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31
تعداد ارتباطات منحصربفرد37
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 18 Nov 2017 00:21:16)
دفعات مشاهده صفحه3
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد2
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه655
IP بازدیدکنندگانان252
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد255
تعداد ارتباطات منحصربفرد290
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3678
IP بازدیدکنندگانان1302
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1297
تعداد ارتباطات منحصربفرد1486
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه36705
IP بازدیدکنندگانان9854
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8590
تعداد ارتباطات منحصربفرد15108
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه103364
IP بازدیدکنندگانان24539
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21182
تعداد ارتباطات منحصربفرد37720
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-11-1200:00:20
2017-11-1300:02:28
2017-11-1400:00:32
2017-11-1500:01:25
2017-11-1600:00:21
2017-11-1700:00:49
2017-11-18

محبوبیت صفحات

/2
/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B11

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats