وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 10:24:20 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:24:20
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه184110374212029043681296598
IP بازدیدکنندگانان112535256401100959822613
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد102341255401076816319377
تعداد ارتباطات منحصربفرد1125463125013551462534887
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.81.82.52.93.02.74.55.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.11.21.21.31.81.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.21.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه103
IP بازدیدکنندگانان35
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد41
تعداد ارتباطات منحصربفرد46
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 23 Sep 2017 10:24:20)
دفعات مشاهده صفحه18
IP بازدیدکنندگانان11
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10
تعداد ارتباطات منحصربفرد11
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه742
IP بازدیدکنندگانان256
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد255
تعداد ارتباطات منحصربفرد312
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2904
IP بازدیدکنندگانان1100
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1076
تعداد ارتباطات منحصربفرد1355
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه36812
IP بازدیدکنندگانان9598
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8163
تعداد ارتباطات منحصربفرد14625
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه96598
IP بازدیدکنندگانان22613
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد19377
تعداد ارتباطات منحصربفرد34887
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-1700:02:05
2017-09-1800:00:38
2017-09-1900:00:48
2017-09-2000:00:31
2017-09-2100:00:45
2017-09-2200:01:04
2017-09-2300:00:01

تعداد صفحات بازدید شده

14
21
51

خروجیها

/3
/article_8015_1040.html1
/?_action=current&_is=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats