وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 06:39:33 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 06:39:33
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه165787717116343435602111456
IP بازدیدکنندگانان621402954814001034127155
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد62140294481403912323517
تعداد ارتباطات منحصربفرد725443305316321558341512
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.72.72.22.42.52.43.94.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.11.11.11.21.71.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه87
IP بازدیدکنندگانان40
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد40
تعداد ارتباطات منحصربفرد44
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 24 Jan 2018 06:39:34)
دفعات مشاهده صفحه16
IP بازدیدکنندگانان6
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد6
تعداد ارتباطات منحصربفرد7
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه717
IP بازدیدکنندگانان295
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد294
تعداد ارتباطات منحصربفرد330
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3434
IP بازدیدکنندگانان1400
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1403
تعداد ارتباطات منحصربفرد1632
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه35602
IP بازدیدکنندگانان10341
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد9123
تعداد ارتباطات منحصربفرد15583
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه111456
IP بازدیدکنندگانان27155
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23517
تعداد ارتباطات منحصربفرد41512
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-01-1800:01:09
2018-01-1900:02:21
2018-01-2000:00:37
2018-01-2100:00:55
2018-01-2200:00:46
2018-01-2300:00:39
2018-01-2400:01:08

سیستم عامل

Windows NT 10.08
Windows 75
Unknown2

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats