وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 17:37:51 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 17:37:51
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه2736422684019134205480666
IP بازدیدکنندگانان1114159013628943718115
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11141512418658777015552
تعداد ارتباطات منحصربفرد111416140217671456627858
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.52.62.82.22.42.95.45.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.21.21.91.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.42.31.00.80.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه42
IP بازدیدکنندگانان15
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15
تعداد ارتباطات منحصربفرد16
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Thu, 30 Mar 2017 17:37:51)
دفعات مشاهده صفحه27
IP بازدیدکنندگانان11
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11
تعداد ارتباطات منحصربفرد11
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه268
IP بازدیدکنندگانان90
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد124
تعداد ارتباطات منحصربفرد140
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1913
IP بازدیدکنندگانان628
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد658
تعداد ارتباطات منحصربفرد767
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه42054
IP بازدیدکنندگانان9437
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7770
تعداد ارتباطات منحصربفرد14566
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه80666
IP بازدیدکنندگانان18115
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15552
تعداد ارتباطات منحصربفرد27858
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-03-2400:00:00
2017-03-2500:00:25
2017-03-2600:02:15
2017-03-2700:00:53
2017-03-2800:01:14
2017-03-2900:01:57
2017-03-3000:00:55

محبوبیت صفحات

/8
/article_21534.html4
/issue_3225_3541_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3+-+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+95+-+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84+67%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1395.html2

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats