وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 02:03:40 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:03:41
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه4463137561299237098117784
IP بازدیدکنندگانان334151292110401091529042
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد33415132211060954325104
تعداد ارتباطات منحصربفرد334151502412421630444174
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.31.42.12.82.72.83.94.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.01.11.11.21.71.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه31
IP بازدیدکنندگانان15
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15
تعداد ارتباطات منحصربفرد15
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 23 Mar 2018 02:03:40)
دفعات مشاهده صفحه4
IP بازدیدکنندگانان3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3
تعداد ارتباطات منحصربفرد3
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه375
IP بازدیدکنندگانان129
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد132
تعداد ارتباطات منحصربفرد150
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2992
IP بازدیدکنندگانان1040
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1060
تعداد ارتباطات منحصربفرد1242
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه37098
IP بازدیدکنندگانان10915
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد9543
تعداد ارتباطات منحصربفرد16304
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه117784
IP بازدیدکنندگانان29042
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25104
تعداد ارتباطات منحصربفرد44174
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1700:00:19
2018-03-1800:01:33
2018-03-1900:01:17
2018-03-2000:00:18
2018-03-2100:01:21
2018-03-2200:00:45
2018-03-2300:00:08

محبوبیت صفحات

/article_7729.html1
/article_22107.html1
/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B11

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats