وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 22:04:10 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:04:11
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه8895148894134363040896146030
IP بازدیدکنندگانان3841382814012021203337046
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3639383044412441085832474
تعداد ارتباطات منحصربفرد4144503445014161743755885
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.42.43.92.93.12.93.84.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.31.11.11.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.91.01.01.11.11.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه148
IP بازدیدکنندگانان38
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد38
تعداد ارتباطات منحصربفرد50
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 18 Nov 2018 22:04:12)
دفعات مشاهده صفحه88
IP بازدیدکنندگانان38
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد36
تعداد ارتباطات منحصربفرد41
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه894
IP بازدیدکنندگانان281
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد304
تعداد ارتباطات منحصربفرد344
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3630
IP بازدیدکنندگانان1202
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1244
تعداد ارتباطات منحصربفرد1416
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه40896
IP بازدیدکنندگانان12033
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10858
تعداد ارتباطات منحصربفرد17437
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه146030
IP بازدیدکنندگانان37046
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد32474
تعداد ارتباطات منحصربفرد55885
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-11-1200:02:06
2018-11-1300:01:37
2018-11-1400:01:31
2018-11-1500:01:57
2018-11-1600:01:06
2018-11-1700:01:28
2018-11-1800:00:34

تعداد صفحات بازدید شده

125
26
32

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats