وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 11:28:42 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 11:28:43
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه7141724827922453829790594
IP بازدیدکنندگانان5103016226796946921018
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد483216226803797618046
تعداد ارتباطات منحصربفرد51039186309461452232414
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.81.85.43.02.82.84.85.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.21.11.11.21.81.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.80.81.11.01.01.00.80.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه172
IP بازدیدکنندگانان30
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد32
تعداد ارتباطات منحصربفرد39
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 25 Jul 2017 11:28:44)
دفعات مشاهده صفحه7
IP بازدیدکنندگانان5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد5
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه482
IP بازدیدکنندگانان162
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد162
تعداد ارتباطات منحصربفرد186
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2245
IP بازدیدکنندگانان796
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد803
تعداد ارتباطات منحصربفرد946
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه38297
IP بازدیدکنندگانان9469
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7976
تعداد ارتباطات منحصربفرد14522
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه90594
IP بازدیدکنندگانان21018
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18046
تعداد ارتباطات منحصربفرد32414
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-07-1900:00:23
2017-07-2000:00:52
2017-07-2100:00:23
2017-07-2200:01:04
2017-07-2300:02:09
2017-07-2400:02:46
2017-07-2500:00:00

مرورگرهای وب

Mozilla 11.04
Google Chrome 59.0.3071.1152
Google Chrome 58.0.3029.831

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats