وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 12:15:33 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:15:33
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه1482891323543435435372163919
IP بازدیدکنندگانان265056133171331038641875
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23455812717127898736513
تعداد ارتباطات منحصربفرد265066143191431476562815
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده6.46.42.32.80.92.83.94.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.11.10.51.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.01.00.51.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه132
IP بازدیدکنندگانان56
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد58
تعداد ارتباطات منحصربفرد66
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 19 May 2019 12:15:36)
دفعات مشاهده صفحه148
IP بازدیدکنندگانان26
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23
تعداد ارتباطات منحصربفرد26
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده6.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه354
IP بازدیدکنندگانان133
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد127
تعداد ارتباطات منحصربفرد143
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه354
IP بازدیدکنندگانان133
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد127
تعداد ارتباطات منحصربفرد143
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه35372
IP بازدیدکنندگانان10386
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8987
تعداد ارتباطات منحصربفرد14765
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه163919
IP بازدیدکنندگانان41875
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد36513
تعداد ارتباطات منحصربفرد62815
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-1600:01:19
2019-05-1700:00:17
2019-05-1800:00:33
2019-05-1900:03:24

زمان

014
952
3461

مرورگرهای وب

Google Chrome 34.0.1847.7693
Firefox 66.026
Google Chrome 74.0.3729.15714

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats