وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 15:22:57 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:22:58
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه871359363491327243074161286
IP بازدیدکنندگانان192920141209901210941298
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1929181422010551077735983
تعداد ارتباطات منحصربفرد2132261742512851764162002
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.64.75.24.54.33.14.04.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.41.21.21.21.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.01.01.10.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه93
IP بازدیدکنندگانان20
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18
تعداد ارتباطات منحصربفرد26
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 25 Mar 2019 15:22:59)
دفعات مشاهده صفحه87
IP بازدیدکنندگانان19
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد19
تعداد ارتباطات منحصربفرد21
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه634
IP بازدیدکنندگانان141
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد142
تعداد ارتباطات منحصربفرد174
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3272
IP بازدیدکنندگانان990
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1055
تعداد ارتباطات منحصربفرد1285
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه43074
IP بازدیدکنندگانان12109
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10777
تعداد ارتباطات منحصربفرد17641
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه161286
IP بازدیدکنندگانان41298
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد35983
تعداد ارتباطات منحصربفرد62002
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2019-03-1900:02:12
2019-03-2000:04:01
2019-03-2100:00:17
2019-03-2200:02:56
2019-03-2300:03:48
2019-03-2400:02:43
2019-03-2500:02:19

زبان ها

English87
English (United States)87
Farsi15

خروجیها

/6
/volume_4283.html1
/volume_1047.html1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats