وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 15:35:12 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:35:13
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه43667673311542364051074083
IP بازدیدکنندگانان172629252391149896116483
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد162429242371153741414146
تعداد ارتباطات منحصربفرد2335363194914271382625379
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.72.82.63.03.13.75.55.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.41.51.21.31.31.21.91.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.01.01.01.00.80.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه76
IP بازدیدکنندگانان29
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد29
تعداد ارتباطات منحصربفرد36
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 21 Jan 2017 15:35:14)
دفعات مشاهده صفحه43
IP بازدیدکنندگانان17
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16
تعداد ارتباطات منحصربفرد23
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه733
IP بازدیدکنندگانان252
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد242
تعداد ارتباطات منحصربفرد319
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4236
IP بازدیدکنندگانان1149
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1153
تعداد ارتباطات منحصربفرد1427
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه40510
IP بازدیدکنندگانان8961
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7414
تعداد ارتباطات منحصربفرد13826
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه74083
IP بازدیدکنندگانان16483
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد14146
تعداد ارتباطات منحصربفرد25379
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-01-1500:01:05
2017-01-1600:01:18
2017-01-1700:00:28
2017-01-1800:00:44
2017-01-1900:01:11
2017-01-2000:00:43
2017-01-2100:01:02

ورودیها

/9
/contacts?_action=loginForm5
/contacts3

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats