وضعیت

http://hiq.bou.ac.ir — فصلنامه تاریخ اسلام

آخرین بروز رسانی — 02:31:24 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 02:31:26
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه3282121135188535641413127473
IP بازدیدکنندگانان219483375515361147331218
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد219674227017551026827224
تعداد ارتباطات منحصربفرد328784918120541711847575
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.51.53.22.72.73.14.04.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.51.51.21.21.21.21.71.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.41.31.31.10.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه212
IP بازدیدکنندگانان48
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد67
تعداد ارتباطات منحصربفرد78
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 25 May 2018 02:31:25)
دفعات مشاهده صفحه3
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد3
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1135
IP بازدیدکنندگانان337
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد422
تعداد ارتباطات منحصربفرد491
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه5356
IP بازدیدکنندگانان1536
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1755
تعداد ارتباطات منحصربفرد2054
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه41413
IP بازدیدکنندگانان11473
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد10268
تعداد ارتباطات منحصربفرد17118
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه127473
IP بازدیدکنندگانان31218
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27224
تعداد ارتباطات منحصربفرد47575
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-05-1900:01:32
2018-05-2000:01:52
2018-05-2100:01:06
2018-05-2200:13:26
2018-05-2300:02:08
2018-05-2400:01:02
2018-05-2500:00:00

تعداد صفحات بازدید شده

13

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats