وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 20:37:02 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 20:37:03
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه83966365194245038003159525
IP بازدیدکنندگانان2731362413510071292142362
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2630382523710461205538556
تعداد ارتباطات منحصربفرد4754433134412041704160320
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.23.21.72.62.52.33.24.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.81.81.11.21.21.21.41.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.01.11.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه63
IP بازدیدکنندگانان36
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد38
تعداد ارتباطات منحصربفرد43
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 18 Nov 2018 20:37:03)
دفعات مشاهده صفحه83
IP بازدیدکنندگانان27
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد26
تعداد ارتباطات منحصربفرد47
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه651
IP بازدیدکنندگانان241
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد252
تعداد ارتباطات منحصربفرد313
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2450
IP بازدیدکنندگانان1007
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1046
تعداد ارتباطات منحصربفرد1204
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه38003
IP بازدیدکنندگانان12921
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12055
تعداد ارتباطات منحصربفرد17041
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه159525
IP بازدیدکنندگانان42362
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد38556
تعداد ارتباطات منحصربفرد60320
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-11-1200:00:54
2018-11-1300:00:55
2018-11-1400:01:36
2018-11-1500:01:10
2018-11-1600:00:26
2018-11-1700:01:08
2018-11-1800:01:15

محبوبیت صفحات

/24
/journal/editorial.board4
/journal/authors.note3

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats