وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 03:13:20 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:13:21
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه4297356192306641781148233
IP بازدیدکنندگانان322322173511721356738513
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد322352323812011275834904
تعداد ارتباطات منحصربفرد322402574214381805355256
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.31.32.12.42.52.63.34.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.11.21.41.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.11.11.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه73
IP بازدیدکنندگانان32
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد35
تعداد ارتباطات منحصربفرد40
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 18 Jul 2018 03:13:20)
دفعات مشاهده صفحه4
IP بازدیدکنندگانان3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3
تعداد ارتباطات منحصربفرد3
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه561
IP بازدیدکنندگانان217
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد232
تعداد ارتباطات منحصربفرد257
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3066
IP بازدیدکنندگانان1172
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1201
تعداد ارتباطات منحصربفرد1438
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه41781
IP بازدیدکنندگانان13567
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12758
تعداد ارتباطات منحصربفرد18053
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه148233
IP بازدیدکنندگانان38513
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد34904
تعداد ارتباطات منحصربفرد55256
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-07-1200:01:36
2018-07-1300:01:30
2018-07-1400:00:44
2018-07-1500:00:59
2018-07-1600:01:34
2018-07-1700:01:00
2018-07-1800:00:13

زبان ها

English3
English (United States)3

خروجیها

/2
/issue_4315_4316_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+77+-+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+96+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+77%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+13961

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats