وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 22:50:43 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:50:45
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه71741031013157445347510119703
IP بازدیدکنندگانان3435363234815141321928920
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3940373284815341191025936
تعداد ارتباطات منحصربفرد4042383715517041849342480
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.81.92.83.13.22.94.04.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.11.01.11.11.11.61.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.11.11.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه103
IP بازدیدکنندگانان36
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد37
تعداد ارتباطات منحصربفرد38
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 17 Nov 2017 22:50:43)
دفعات مشاهده صفحه71
IP بازدیدکنندگانان34
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد39
تعداد ارتباطات منحصربفرد40
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه1013
IP بازدیدکنندگانان323
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد328
تعداد ارتباطات منحصربفرد371
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه4453
IP بازدیدکنندگانان1514
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1534
تعداد ارتباطات منحصربفرد1704
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه47510
IP بازدیدکنندگانان13219
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11910
تعداد ارتباطات منحصربفرد18493
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه119703
IP بازدیدکنندگانان28920
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25936
تعداد ارتباطات منحصربفرد42480
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-11-1100:02:26
2017-11-1200:01:49
2017-11-1300:02:10
2017-11-1400:01:03
2017-11-1500:01:49
2017-11-1600:01:45
2017-11-1700:00:41

محبوبیت صفحات

/15
/article_12009.html3
/issue_1058_1730_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+7%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%B4%D8%B4%D9%85+-+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+83%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1383.html2

زمان

035
741
1961

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats