وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 03:49:06 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:49:07
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه127515553487221342002138394
IP بازدیدکنندگانان42569263439931340535273
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد42568256428731233431887
تعداد ارتباطات منحصربفرد42581288479941786150847
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.03.02.32.12.02.53.44.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.21.11.11.11.41.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.00.90.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه155
IP بازدیدکنندگانان69
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد68
تعداد ارتباطات منحصربفرد81
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 22 Apr 2018 03:49:07)
دفعات مشاهده صفحه12
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد4
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه534
IP بازدیدکنندگانان263
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد256
تعداد ارتباطات منحصربفرد288
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2213
IP بازدیدکنندگانان993
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد873
تعداد ارتباطات منحصربفرد994
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه42002
IP بازدیدکنندگانان13405
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12334
تعداد ارتباطات منحصربفرد17861
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه138394
IP بازدیدکنندگانان35273
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31887
تعداد ارتباطات منحصربفرد50847
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-04-1600:00:38
2018-04-1700:00:59
2018-04-1800:00:45
2018-04-1900:01:02
2018-04-2000:01:12
2018-04-2100:01:03
2018-04-2200:04:23

مرورگرهای وب

Mozilla 11.09
Firefox 59.01
Google Chrome 65.0.3325.1091

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats