وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 10:57:01 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:57:03
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه8217989710104319153238105225
IP بازدیدکنندگانان1328432754311691300724699
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1532432714211171171621976
تعداد ارتباطات منحصربفرد1532463425413441918536884
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.55.62.12.62.42.94.54.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.31.31.21.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.21.11.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه89
IP بازدیدکنندگانان43
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد43
تعداد ارتباطات منحصربفرد46
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 25 Jul 2017 10:57:02)
دفعات مشاهده صفحه82
IP بازدیدکنندگانان13
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15
تعداد ارتباطات منحصربفرد15
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه710
IP بازدیدکنندگانان275
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد271
تعداد ارتباطات منحصربفرد342
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3191
IP بازدیدکنندگانان1169
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1117
تعداد ارتباطات منحصربفرد1344
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه53238
IP بازدیدکنندگانان13007
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11716
تعداد ارتباطات منحصربفرد19185
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه105225
IP بازدیدکنندگانان24699
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21976
تعداد ارتباطات منحصربفرد36884
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-07-1900:00:57
2017-07-2000:00:36
2017-07-2100:01:13
2017-07-2200:00:55
2017-07-2300:00:55
2017-07-2400:00:49
2017-07-2500:03:17

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats