وضعیت

http://psq.bou.ac.ir — فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 09:52:43 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:52:44
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه92179692113260051752111488
IP بازدیدکنندگانان717352504010181327226619
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد717312514010261191523650
تعداد ارتباطات منحصربفرد717342894711601926339365
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.31.22.52.82.82.54.34.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.21.21.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.00.91.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه79
IP بازدیدکنندگانان35
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31
تعداد ارتباطات منحصربفرد34
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 23 Sep 2017 09:52:43)
دفعات مشاهده صفحه9
IP بازدیدکنندگانان7
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7
تعداد ارتباطات منحصربفرد7
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه692
IP بازدیدکنندگانان250
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد251
تعداد ارتباطات منحصربفرد289
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2600
IP بازدیدکنندگانان1018
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1026
تعداد ارتباطات منحصربفرد1160
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه51752
IP بازدیدکنندگانان13272
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11915
تعداد ارتباطات منحصربفرد19263
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه111488
IP بازدیدکنندگانان26619
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23650
تعداد ارتباطات منحصربفرد39365
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-1700:02:06
2017-09-1800:01:22
2017-09-1900:01:48
2017-09-2000:01:32
2017-09-2100:00:53
2017-09-2200:02:16
2017-09-2300:00:00

محبوبیت صفحات

/3
/issue_4315_4316_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+20%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+77+-+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+96+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+77%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%1
/article_8743.html1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats