وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 10:47:02 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:47:02
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه1533303175015531653494262
IP بازدیدکنندگانان13281615623688641527413
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11241615724708649626336
تعداد ارتباطات منحصربفرد13281817527755866639689
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.41.41.92.02.12.22.53.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.11.11.11.11.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.80.91.01.01.01.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه30
IP بازدیدکنندگانان16
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16
تعداد ارتباطات منحصربفرد18
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 19 Jan 2019 10:47:02)
دفعات مشاهده صفحه15
IP بازدیدکنندگانان13
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11
تعداد ارتباطات منحصربفرد13
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه317
IP بازدیدکنندگانان156
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد157
تعداد ارتباطات منحصربفرد175
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1553
IP بازدیدکنندگانان688
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد708
تعداد ارتباطات منحصربفرد755
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه16534
IP بازدیدکنندگانان6415
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد6496
تعداد ارتباطات منحصربفرد8666
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه94262
IP بازدیدکنندگانان27413
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد26336
تعداد ارتباطات منحصربفرد39689
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2019-01-1300:00:37
2019-01-1400:00:18
2019-01-1500:01:55
2019-01-1600:01:15
2019-01-1700:00:48
2019-01-1800:00:51
2019-01-1900:01:04

کشورها

Iran, Islamic Republic of13
United States1
Israel1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats