وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 16:07:57 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 16:07:58
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه2029261482114303181559324
IP بازدیدکنندگانان45187211585785714153
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد45187311619740712843
تعداد ارتباطات منحصربفرد451873116931171321152
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.05.81.42.01.92.34.34.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.01.01.01.11.61.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.10.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه26
IP بازدیدکنندگانان18
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18
تعداد ارتباطات منحصربفرد18
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Thu, 30 Mar 2017 16:07:58)
دفعات مشاهده صفحه20
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد4
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده5.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه148
IP بازدیدکنندگانان72
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد73
تعداد ارتباطات منحصربفرد73
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1430
IP بازدیدکنندگانان585
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد619
تعداد ارتباطات منحصربفرد693
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه31815
IP بازدیدکنندگانان7857
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7407
تعداد ارتباطات منحصربفرد11713
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه59324
IP بازدیدکنندگانان14153
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12843
تعداد ارتباطات منحصربفرد21152
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-03-2400:00:05
2017-03-2500:00:32
2017-03-2600:01:54
2017-03-2700:00:20
2017-03-2800:01:48
2017-03-2900:00:28
2017-03-3000:05:26

زمان

02
3221
9851

ورودیها

/article_15265_1523.html1
/article_12495_0.html1
/article_10291_1520.html1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats