وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 22:51:00 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 22:51:01
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه2324274166516972432872716
IP بازدیدکنندگانان14142122134813781618979
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد14142122435886786017750
تعداد ارتباطات منحصربفرد141422247389811152628284
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.61.71.31.91.81.93.14.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.01.11.11.11.51.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.11.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه27
IP بازدیدکنندگانان21
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21
تعداد ارتباطات منحصربفرد22
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 17 Nov 2017 22:51:00)
دفعات مشاهده صفحه23
IP بازدیدکنندگانان14
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد14
تعداد ارتباطات منحصربفرد14
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه416
IP بازدیدکنندگانان221
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد224
تعداد ارتباطات منحصربفرد247
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1697
IP بازدیدکنندگانان813
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد886
تعداد ارتباطات منحصربفرد981
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه24328
IP بازدیدکنندگانان7816
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7860
تعداد ارتباطات منحصربفرد11526
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه72716
IP بازدیدکنندگانان18979
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد17750
تعداد ارتباطات منحصربفرد28284
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-11-1100:00:38
2017-11-1200:01:16
2017-11-1300:00:08
2017-11-1400:00:40
2017-11-1500:00:17
2017-11-1600:00:16
2017-11-1700:00:33

زبان ها

English22
English (United States)22
Farsi7

خروجیها

/4
/volume_4312.html1
/volume_1520.html1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats