وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 01:54:59 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:54:59
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه225923746216652073783474
IP بازدیدکنندگانان2252916927736787623255
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2252918129794805822147
تعداد ارتباطات منحصربفرد22531202338931100034060
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.03.22.12.12.12.63.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.11.11.41.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.11.11.11.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه92
IP بازدیدکنندگانان29
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد29
تعداد ارتباطات منحصربفرد31
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 25 May 2018 01:54:59)
دفعات مشاهده صفحه2
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد2
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه374
IP بازدیدکنندگانان169
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد181
تعداد ارتباطات منحصربفرد202
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1665
IP بازدیدکنندگانان736
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد794
تعداد ارتباطات منحصربفرد893
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه20737
IP بازدیدکنندگانان7876
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8058
تعداد ارتباطات منحصربفرد11000
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه83474
IP بازدیدکنندگانان23255
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد22147
تعداد ارتباطات منحصربفرد34060
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-05-1900:00:50
2018-05-2000:00:20
2018-05-2100:00:10
2018-05-2200:00:31
2018-05-2300:00:49
2018-05-2400:03:10
2018-05-2500:00:00

زبان ها

English2
English (United States)2
Farsi1

محبوبیت صفحات

/article_10348.html1
/1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats