وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 11:50:17 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 11:50:18
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه163249138201381451498323
IP بازدیدکنندگانان8162560860562728996
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7142660860561427871
تعداد ارتباطات منحصربفرد122431751075751841768
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.32.31.92.31.12.32.63.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.71.71.21.20.61.21.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.90.91.01.00.51.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه49
IP بازدیدکنندگانان25
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد26
تعداد ارتباطات منحصربفرد31
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 19 May 2019 11:50:19)
دفعات مشاهده صفحه16
IP بازدیدکنندگانان8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7
تعداد ارتباطات منحصربفرد12
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه138
IP بازدیدکنندگانان60
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد60
تعداد ارتباطات منحصربفرد75
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه138
IP بازدیدکنندگانان60
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد60
تعداد ارتباطات منحصربفرد75
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه14514
IP بازدیدکنندگانان5627
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5614
تعداد ارتباطات منحصربفرد7518
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه98323
IP بازدیدکنندگانان28996
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27871
تعداد ارتباطات منحصربفرد41768
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-1600:00:11
2019-05-1700:00:56
2019-05-1800:00:26
2019-05-1900:00:06

خروجیها

/5
/response?manupm=54440&pr_py=4643&go_py=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA1
/response1

زمان

010
741

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats