وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 20:40:02 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 20:40:03
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه6878623184112281757291127
IP بازدیدکنندگانان21242212717545697326286
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21242412918561705925120
تعداد ارتباطات منحصربفرد25292614119617942838153
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.23.22.62.52.22.22.53.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.21.11.11.11.11.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.01.01.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه62
IP بازدیدکنندگانان22
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد24
تعداد ارتباطات منحصربفرد26
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sun, 18 Nov 2018 20:40:03)
دفعات مشاهده صفحه68
IP بازدیدکنندگانان21
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21
تعداد ارتباطات منحصربفرد25
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه318
IP بازدیدکنندگانان127
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد129
تعداد ارتباطات منحصربفرد141
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1228
IP بازدیدکنندگانان545
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد561
تعداد ارتباطات منحصربفرد617
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه17572
IP بازدیدکنندگانان6973
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7059
تعداد ارتباطات منحصربفرد9428
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه91127
IP بازدیدکنندگانان26286
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد25120
تعداد ارتباطات منحصربفرد38153
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-11-1200:02:44
2018-11-1300:00:23
2018-11-1400:00:53
2018-11-1500:00:02
2018-11-1600:00:58
2018-11-1700:00:53
2018-11-1800:01:42

زبان ها

English (United States)61
English58
Farsi11

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats