وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 14:05:58 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:06:00
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه46787267610530533022453853
IP بازدیدکنندگانان172823226341035722612606
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد172824235361081661211298
تعداد ارتباطات منحصربفرد1830382654111931082318844
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.72.83.02.92.82.84.64.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.11.11.61.11.21.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.00.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه72
IP بازدیدکنندگانان23
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد24
تعداد ارتباطات منحصربفرد38
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 21 Jan 2017 14:05:58)
دفعات مشاهده صفحه46
IP بازدیدکنندگانان17
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد17
تعداد ارتباطات منحصربفرد18
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه676
IP بازدیدکنندگانان226
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد235
تعداد ارتباطات منحصربفرد265
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3053
IP بازدیدکنندگانان1035
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1081
تعداد ارتباطات منحصربفرد1193
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه30224
IP بازدیدکنندگانان7226
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد6612
تعداد ارتباطات منحصربفرد10823
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه53853
IP بازدیدکنندگانان12606
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد11298
تعداد ارتباطات منحصربفرد18844
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-01-1500:01:08
2017-01-1600:01:15
2017-01-1700:01:19
2017-01-1800:01:25
2017-01-1900:00:27
2017-01-2000:00:27
2017-01-2100:01:49

مرورگرهای وب

Google Chrome 55.0.2883.8714
MSIE 8.09
Firefox 50.08

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats