وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 05:09:51 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:09:52
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه141165058420782208177190
IP بازدیدکنندگانان143721535921789620806
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد143922837994805719638
تعداد ارتباطات منحصربفرد14442534210981143730744
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.03.02.22.22.12.73.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.11.11.41.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.11.11.11.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیر



تعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه116
IP بازدیدکنندگانان37
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد39
تعداد ارتباطات منحصربفرد44
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 24 Jan 2018 05:09:51)
دفعات مشاهده صفحه1
IP بازدیدکنندگانان1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1
تعداد ارتباطات منحصربفرد1
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه505
IP بازدیدکنندگانان215
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد228
تعداد ارتباطات منحصربفرد253
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه2078
IP بازدیدکنندگانان921
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد994
تعداد ارتباطات منحصربفرد1098
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه22081
IP بازدیدکنندگانان7896
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8057
تعداد ارتباطات منحصربفرد11437
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه77190
IP بازدیدکنندگانان20806
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد19638
تعداد ارتباطات منحصربفرد30744
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-01-1800:00:31
2018-01-1900:01:19
2018-01-2000:01:05
2018-01-2100:02:02
2018-01-2200:00:33
2018-01-2300:01:05
2018-01-2400:00:00

زمان

01

سیستم عامل

Windows 71

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats