وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 08:53:57 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 08:53:58
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه1026553515616522740269505
IP بازدیدکنندگانان5133217929745798417687
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5133118129770785616382
تعداد ارتباطات منحصربفرد71833217358841199426495
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.02.01.81.91.92.13.54.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.41.41.11.21.21.11.51.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.01.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه55
IP بازدیدکنندگانان32
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31
تعداد ارتباطات منحصربفرد33
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 23 Sep 2017 08:53:58)
دفعات مشاهده صفحه10
IP بازدیدکنندگانان5
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد5
تعداد ارتباطات منحصربفرد7
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه351
IP بازدیدکنندگانان179
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد181
تعداد ارتباطات منحصربفرد217
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1652
IP بازدیدکنندگانان745
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد770
تعداد ارتباطات منحصربفرد884
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه27402
IP بازدیدکنندگانان7984
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7856
تعداد ارتباطات منحصربفرد11994
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه69505
IP بازدیدکنندگانان17687
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد16382
تعداد ارتباطات منحصربفرد26495
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-09-1700:00:36
2017-09-1800:00:39
2017-09-1900:01:55
2017-09-2000:00:29
2017-09-2100:00:37
2017-09-2200:00:51
2017-09-2300:01:26

تعداد صفحات بازدید شده

14
31

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats