وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 17:09:16 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 17:09:17
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه45151762810391847588363
IP بازدیدکنندگانان45910717554741725259
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد45910917566752024063
تعداد ارتباطات منحصربفرد459114186041002536745
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.71.61.71.82.53.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.01.01.01.11.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه15
IP بازدیدکنندگانان9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد9
تعداد ارتباطات منحصربفرد9
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 21 Sep 2018 17:09:19)
دفعات مشاهده صفحه4
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد4
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه176
IP بازدیدکنندگانان107
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد109
تعداد ارتباطات منحصربفرد114
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1039
IP بازدیدکنندگانان554
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد566
تعداد ارتباطات منحصربفرد604
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه18475
IP بازدیدکنندگانان7417
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7520
تعداد ارتباطات منحصربفرد10025
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه88363
IP بازدیدکنندگانان25259
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد24063
تعداد ارتباطات منحصربفرد36745
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-09-1500:00:21
2018-09-1600:00:16
2018-09-1700:00:14
2018-09-1800:00:48
2018-09-1900:00:35
2018-09-2000:00:18
2018-09-2100:00:00

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats