وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 03:14:11 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:14:12
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه214753686112741937385870
IP بازدیدکنندگانان2142612620621765524253
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2142812520652785623112
تعداد ارتباطات منحصربفرد21430149247321052435464
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.02.72.93.02.02.53.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.21.21.11.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.11.01.01.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه75
IP بازدیدکنندگانان26
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد28
تعداد ارتباطات منحصربفرد30
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Wed, 18 Jul 2018 03:14:12)
دفعات مشاهده صفحه2
IP بازدیدکنندگانان2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد2
تعداد ارتباطات منحصربفرد2
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه368
IP بازدیدکنندگانان126
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد125
تعداد ارتباطات منحصربفرد149
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1274
IP بازدیدکنندگانان621
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد652
تعداد ارتباطات منحصربفرد732
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه19373
IP بازدیدکنندگانان7655
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7856
تعداد ارتباطات منحصربفرد10524
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه85870
IP بازدیدکنندگانان24253
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد23112
تعداد ارتباطات منحصربفرد35464
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-07-1200:02:41
2018-07-1300:00:25
2018-07-1400:00:21
2018-07-1500:02:06
2018-07-1600:02:06
2018-07-1700:01:41
2018-07-1800:00:00

تعداد صفحات بازدید شده

12

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats