وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 00:33:13 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 00:33:13
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه00171282113682102480368
IP بازدیدکنندگانان0076110670792922096
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد0076410696810420958
تعداد ارتباطات منحصربفرد00770117671133132498
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده0.00.02.42.01.92.02.63.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده0.00.01.01.11.11.11.41.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.00.01.01.01.01.01.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه17
IP بازدیدکنندگانان7
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7
تعداد ارتباطات منحصربفرد7
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 23 Mar 2018 00:33:13)
دفعات مشاهده صفحه
IP بازدیدکنندگانان
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد
تعداد ارتباطات منحصربفرد
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه128
IP بازدیدکنندگانان61
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد64
تعداد ارتباطات منحصربفرد70
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1368
IP بازدیدکنندگانان670
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد696
تعداد ارتباطات منحصربفرد767
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه21024
IP بازدیدکنندگانان7929
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد8104
تعداد ارتباطات منحصربفرد11331
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه80368
IP بازدیدکنندگانان22096
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد20958
تعداد ارتباطات منحصربفرد32498
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.8
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2018-03-1700:01:26
2018-03-1800:00:38
2018-03-1900:00:24
2018-03-2000:00:32
2018-03-2100:00:01
2018-03-2200:04:01
2018-03-23

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats