وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 14:59:10 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:59:11
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه88140182462613441692897476
IP بازدیدکنندگانان18281210514572644828624
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1422129012559647127509
تعداد ارتباطات منحصربفرد18281210514653871041317
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده6.36.41.52.72.02.42.63.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.31.31.01.21.11.21.31.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.80.81.00.90.91.01.01.0

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه18
IP بازدیدکنندگانان12
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12
تعداد ارتباطات منحصربفرد12
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Mon, 25 Mar 2019 14:59:12)
دفعات مشاهده صفحه88
IP بازدیدکنندگانان18
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد14
تعداد ارتباطات منحصربفرد18
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده6.3
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.8
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه246
IP بازدیدکنندگانان105
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد90
تعداد ارتباطات منحصربفرد105
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1344
IP بازدیدکنندگانان572
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد559
تعداد ارتباطات منحصربفرد653
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه16928
IP بازدیدکنندگانان6448
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد6471
تعداد ارتباطات منحصربفرد8710
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.3
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه97476
IP بازدیدکنندگانان28624
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد27509
تعداد ارتباطات منحصربفرد41317
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2019-03-1900:03:05
2019-03-2000:00:27
2019-03-2100:00:21
2019-03-2200:00:45
2019-03-2300:00:54
2019-03-2400:00:19
2019-03-2500:02:07

سیستم عامل

Linux46
Windows 737
Windows NT 10.03

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats