وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 06:10:12 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 06:10:12
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه311564166831703171057573
IP بازدیدکنندگانان3111818430941762413542
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد31118199321080713412251
تعداد ارتباطات منحصربفرد311202203612141145520285
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.01.03.12.12.22.94.44.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.11.11.11.11.61.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.11.11.10.90.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه56
IP بازدیدکنندگانان18
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد18
تعداد ارتباطات منحصربفرد20
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Sat, 25 Feb 2017 06:10:12)
دفعات مشاهده صفحه3
IP بازدیدکنندگانان3
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد3
تعداد ارتباطات منحصربفرد3
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه416
IP بازدیدکنندگانان184
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد199
تعداد ارتباطات منحصربفرد220
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه3170
IP بازدیدکنندگانان941
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد1080
تعداد ارتباطات منحصربفرد1214
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.9
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.1
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه31710
IP بازدیدکنندگانان7624
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7134
تعداد ارتباطات منحصربفرد11455
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه57573
IP بازدیدکنندگانان13542
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد12251
تعداد ارتباطات منحصربفرد20285
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.7
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-02-1900:01:06
2017-02-2000:00:14
2017-02-2100:01:21
2017-02-2200:00:19
2017-02-2300:02:24
2017-02-2400:00:40
2017-02-2500:00:00

زبان ها

English (United States)3
English2
Farsi1

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats