وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 10:58:17 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 10:58:17
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه2145723926116012803766019
IP بازدیدکنندگانان13282214421684782916470
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد13282114822713756015136
تعداد ارتباطات منحصربفرد153229184288421168224719
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.61.63.42.62.72.23.74.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.21.11.41.21.21.21.51.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.01.01.01.01.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه72
IP بازدیدکنندگانان22
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد21
تعداد ارتباطات منحصربفرد29
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.4
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Tue, 25 Jul 2017 10:58:18)
دفعات مشاهده صفحه21
IP بازدیدکنندگانان13
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد13
تعداد ارتباطات منحصربفرد15
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه392
IP بازدیدکنندگانان144
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد148
تعداد ارتباطات منحصربفرد184
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.6
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1601
IP بازدیدکنندگانان684
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد713
تعداد ارتباطات منحصربفرد842
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.2
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه28037
IP بازدیدکنندگانان7829
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7560
تعداد ارتباطات منحصربفرد11682
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده3.7
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه66019
IP بازدیدکنندگانان16470
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد15136
تعداد ارتباطات منحصربفرد24719
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.4
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-07-1900:00:57
2017-07-2000:00:24
2017-07-2100:00:48
2017-07-2200:00:43
2017-07-2300:00:41
2017-07-2400:01:06
2017-07-2500:00:10

زبان ها

English (United States)18
English17
Farsi2

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats