وضعیت

http://pwq.bou.ac.ir — فصلنامه آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

آخرین بروز رسانی — 03:30:18 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:30:19
امروزتخمیندیروز7 روزهمیانگین هفته30 روزه12 ماههکل
دفعات مشاهده صفحه18123723996316332881662309
IP بازدیدکنندگانان4273018129730761115249
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4273519531769725213947
تعداد ارتباطات منحصربفرد42741228379211120922811
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.54.62.12.02.02.14.04.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.01.01.21.21.21.21.51.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.01.01.21.11.11.11.00.9

تعداد افراد واقعی طی 30 روز اخیرتعداد بازدیدکنندگان منحصربفردتخمین

30 روز اخیر
نمودار 3 بعدیناحیهنمودار ستونی
30 روز اخیر

دیروز

دفعات مشاهده صفحه72
IP بازدیدکنندگانان30
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد35
تعداد ارتباطات منحصربفرد41
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.2
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

امروز

(Fri, 26 May 2017 03:30:18)
دفعات مشاهده صفحه18
IP بازدیدکنندگانان4
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد4
تعداد ارتباطات منحصربفرد4
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.0
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

7 روزه

دفعات مشاهده صفحه399
IP بازدیدکنندگانان181
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد195
تعداد ارتباطات منحصربفرد228
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

30 روزه

دفعات مشاهده صفحه1633
IP بازدیدکنندگانان730
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد769
تعداد ارتباطات منحصربفرد921
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده2.1
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.2
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.1
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

12 ماهه

دفعات مشاهده صفحه28816
IP بازدیدکنندگانان7611
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد7252
تعداد ارتباطات منحصربفرد11209
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.0
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.5
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP1.0
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

کل

دفعات مشاهده صفحه62309
IP بازدیدکنندگانان15249
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد13947
تعداد ارتباطات منحصربفرد22811
تعداد کلیک ها به ازای هر بازدیدکننده4.5
تعداد اتصالات به سایت به ازای هر بازدیدکننده1.6
تعداد بازدیدکنندگان به ازای هر IP0.9
تعداد بازدیدکنندگان منحصربفرد

میانگین زمان گذرانده شده در سایت

میانگین زمان گذرانده شده در سایت
2017-05-2000:01:53
2017-05-2100:01:04
2017-05-2200:01:26
2017-05-2300:00:50
2017-05-2400:01:04
2017-05-2500:00:35
2017-05-2600:04:00

زبان ها

English (United States)16
English15
English (United Kingdom)2

سایتهای برتر

این وب سایت فهرست نشده در فهرست سایتهای برتر
 
تبليغ از طريق Gostats